top of page

คิด ดี ใจดีกา ร์เทน

โรงเรียนอนุบาลคิดดีมุ่งเป้าไปที่เด็กอายุ 3-6 ปี Kiddee เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้แสดงออกและเรียนรู้ทุกวัน! เป้าหมายของเราคือทำให้โรงเรียนอนุบาลมีทั้งความสนุกสนานและการเรียนรู้เพราะนั่นคือสิ่งที่เด็ก ๆ ตอบสนองได้ดีที่สุดในวัยของพวกเขา กิจกรรมบางอย่างของเรามีพื้นฐานเช่นการฝึกทักษะการอ่านโดยการอ่านออกเสียง แต่เด็ก ๆ จะได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆเช่นการร้องเพลงและเรียนรู้วิธีการเล่นเครื่องดนตรีกับครูหรือการทำขนม!

bottom of page